Phân tích những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam qua tác phẩm “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành) và “Những đứa con trong gia đình” (Nguyễn Thi)

Phân tích những biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam qua tác phẩm “Rừng xà nu” (Nguyễn Trung Thành) và “Những đứa con trong gia đình” (Nguyễn Thi).

I. Giới thiệu:

[1945-1975-ciillərdəVyetnamədəbiyyatıbirçoxböyüknailiyyətlərəldəetmişdirxüsusəndəəslişğalçılaraqarşıikiböyükVətənmüharibəsizamanıVyetnamxalqınınqəhrəmanlıqkeyfiyyətlərinigöstərənəsərlərsahəsindəFransavəAmerikaimperiyasıNquyenTrungThanhın”Kədərmeşəsi”vəNquyenThinin”Ailədəkiuşaqlar”ikiqısahekayəsiyüksəkinqilabiqəhrəmanlıqüçünxarakterikolanpersonajlarıtəsviretməyəmüvəffəqolanikiəsərdirdüşmənxariciişğalçılaraqarşıVyetnamxalqınındöyüşgücü[1945-1975-ciillərdəVyetnamədəbiyyatıbirçoxböyüknailiyyətlərəldəetmişdirxüsusəndəəslişğalçılaraqarşıikiböyükVətənmüharibəsizamanıVyetnamxalqınınqəhrəmanlıqkeyfiyyətlərinigöstərənəsərlərsahəsindəFransavəAmerikaimperiyasıNquyenTrungThanhın”Kədərmeşəsi”vəNquyenThinin”Ailədəkiuşaqlar”ikiqısahekayəsiyüksəkinqilabiqəhrəmanlıqüçünxarakterikolanpersonajlarıtəsviretməyəmüvəffəqolanikiəsərdirdüşmənxariciişğalçılaraqarşıVyetnamxalqınındöyüşgücü

II. Cơ quan đăng bài:

1. Thế nào là chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong văn học?

Đó là biểu hiện của lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam chống kẻ thù xâm lược trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng đã bị thử thách trong những điều kiện khó khăn, qua đó bộc lộ vẻ đẹp phẩm chất anh hùng vốn có ở tất cả mọi người.

2. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được thể hiện trong hai bản tự sự.

Một. Giới thiệu về tác giả: Cả hai tác giả Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi đều gắn bó với cuộc kháng chiến chống Mỹ, là những cây bút máu lửa nơi tiền tuyến, tác phẩm của họ mang hơi thở nóng bỏng của chiến trận với những nhân vật con người, những sinh linh sống đi vào văn học từ hiện thực của chiến đấu.

b. Về trạng thái sáng tạo: Hai truyện “Rắn rừng” (1965) và “Những đứa con trong gia đình” (1966) ra đời trong thời kỳ khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, khi đế quốc Mỹ đổ quân vào đất nước này. miền Nam Việt Nam. Tổ quốc ta và nhân dân ta đang một mình chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do và quyền sống. Đó là bối cảnh lịch sử mà hai tác phẩm này đã tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giàu chất sử thi.

c. Về nhân vật của hai truyện ngắn:

* Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thể hiện trước hết ở những nhân vật có phẩm chất anh hùng, không quay lưng lại với gian khổ, chống kẻ thù xâm lược:

– Tất cả đều là những người con sinh ra từ truyền thống bất diệt của gia đình, quê hương, dân tộc:

+ Tnú là người con của làng Kho Man, nơi mọi người dân một lòng theo cách mạng, đùm bọc cán bộ “Đảng còn thì nước còn” – lời già Mết. (Rừng San Nu)

+ Chiến và Việt sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, căm thù giặc: bố là cán bộ lão thành cách mạng, mẹ là người phụ nữ Nam Bộ kiên cường trong đấu tranh, hai con đi theo lý tưởng của bố mẹ. (Những đứa con trong gia đình)

– Chịu nhiều đau thương mất mát trước kẻ thù là đại diện cho nỗi đau mất mát của cả dân tộc:

+ Tnú chứng kiến ​​cảnh vợ con bị giặc tra tấn, giết hại, mười đầu ngón tay giặc bị giặc đốt.

+ Chiến và Việt chứng kiến ​​cái chết của cha mẹ: cha bị chém đầu, mẹ chết vì trúng đạn giặc.

⇒ Những đau thương ấy đã hun đúc nên tinh thần đấu tranh và lòng căm thù sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với kẻ thù. Biến đau thương thành sức mạnh chiến đấu cũng là một biểu hiện của chủ nghĩa anh hùng cách mạng: Tnu “buộc” lên đường dù mỗi ngón tay cụt một khớp, Chiến và Việt nhập ngũ với ý chí đánh giặc, lý do là để trả nợ nước nước địch. sống. Họ chiến đấu chống lại kẻ thù bằng sức mạnh của lòng căm thù, nhưng cũng bằng sức mạnh của tình yêu thương, bởi: chỉ có cầm vũ khí lên mới bảo vệ được những gì thiêng liêng nhất, bảo vệ được tình yêu và sự sống. Chân lý đó đã được chứng minh bằng số phận và con đường cách mạng của đồng bào miền Nam trong hai tác phẩm trên, và chân lý ấy lại xuất phát từ thực tế đau thương mất mát nên càng quý, càng cần thiết. trong lòng người.

– Tất cả đều có phẩm chất anh hùng, bất khuất, họ là những người Việt Nam kiên trung trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm:

+ Từ nhỏ Tnu đã dũng cảm, xông pha, bị giặc bắt, tra tấn dã man vẫn không khai nhận. Vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời chống Mỹ, vượt ngục trở về, trở thành thủ lĩnh thanh niên bản Khơ Mần chống giặc, đốt mười đầu ngón tay vẫn không rên một tiếng trước quân thù.

+ Việt bị thương trong trận, mất đơn vị vẫn quyết tâm tiêu diệt giặc vũ trang. Với anh, Việt ngây thơ và bé nhỏ. Trước kẻ thù, Việt lớn nhanh, trưởng thành trong tư thế anh hùng.

– Chủ nghĩa anh hùng cách mạng không chỉ được thể hiện ở từng nhân vật mà còn thể hiện ở tập thể các nhân vật anh hùng, và mỗi nhân vật tiêu biểu cho phẩm chất của cả xã hội: bác Mát, Mai, Dít, Heng trong “Rừng rắn”; Bố, mẹ, chú Năm trong “Những đứa con trong gia đình”. Tất cả họ đều là những người yêu quê hương đất nước, gắn bó với dòng tộc, gia đình, những người thân yêu của mình. Lòng yêu nước của họ bắt đầu từ những tình cảm bình dị ấy nên càng ngoan cường, càng mạnh mẽ khiến kẻ thù phải run sợ.

“Tóm lại, những người anh hùng của hai câu chuyện đã vượt qua nỗi đau và bi kịch cá nhân để sống có ích cho đất nước. Vấn đề của họ cũng là nỗi khổ của nhân dân trong những năm tháng chiến tranh đau thương. Tinh thần dũng cảm, ngoan cường của họ cũng là tinh thần của cả dân tộc Việt Nam, biểu hiện cao cả của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

* Chủ nghĩa anh hùng cách mạng còn thể hiện ở sức sống bất diệt của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu ác liệt:

– Rừng Rắn: Cộng đồng bản Khơ Mần như một rừng cây thảo nguyên, mặc dù “Trong rừng ngàn cây không một cây nào trơ” nhưng vẫn “hãy ưỡn tấm ngực lớn của mình để che chở cho làng”, nếu một cây đổ, nó sẽ mất bốn hoặc năm cây. Đứa trẻ lớn lên. Mai hy sinh, rồi Dít vươn lên thế chỗ, Heng như cây gai non hứa hẹn sau cha trở thành cây tùng hùng dũng. Ở Tây Nguyên, các giai cấp, tầng lớp vùng lên tiếp tục đánh giặc bảo vệ quê hương.

– Con cái trong gia đình: Ông nội bị giặc giết, cha Chiến và Việt trở thành cán bộ Việt Minh, cha bị giết một cách dã man, mẹ Việt một mình nuôi con và chiến đấu, đến khi mẹ ngã xuống, anh em Chiến và Việt cũng nối gót con. và trong trà truyền thống của gia đình, họ là trà sau nên hứa hẹn sẽ tiến xa hơn thế hệ trước.

⇒ Sự tiếp nối và kế thừa ấy đã làm nên sức sống bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, giúp họ vượt qua bao đau thương mà kẻ thù mang lại để tiếp tục chiến đấu và chiến đấu.

3. Về chất sử thi trong hai bản tự sự: Góp phần thể hiện thành công chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Nghệ thuật sử thi đòi hỏi tác phẩm phải hướng tới phản ánh những vấn đề cơ bản nhất, sống còn nhất của đất nước; phản ánh chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng

– Chủ đề: cuộc đấu tranh của dân tộc chống kẻ thù xâm lược.

– Chủ đề: Ca ngợi phẩm chất anh hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

– Nhân vật chính: Những người đại diện cho cộng đồng về lý tưởng và phẩm chất, những người chiến đấu vì cộng đồng và hy sinh.

– Giọng điệu: hào sảng, tràn đầy cảm hứng lãng mạn cách mạng.

⇒ Hai truyện ngắn là hai bản anh hùng ca của thời Mĩ.

III. Cuối cùng:

Qua hai tác phẩm ta thấy:

– Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của người Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước thể hiện khắp mọi miền đất nước. Từ làng quê đến phố thị, từ cao nguyên đến đồng bằng, từ đồng bằng lên cao nguyên. Tất cả tạo nên sức mạnh kinh thiên động địa để “dìm hàng bán nước, cướp nước”.

– Cuộc đời và sự hy sinh của các dân tộc Việt Nam anh hùng mãi mãi là bản anh hùng ca đẹp đẽ cho các thế hệ người Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài: “Hầu tời” (Tản Đà)

Related Posts

USB Wifi là gì? Sự thay thế hoàn hảo cho card Wifi bị hỏng, chập chờn

quản trị viên · Ngày 4 tháng 6 năm 2023 · Trong cuộc sống, thay vì chỉ là người nhận, đôi khi bạn phải là người cho…

Bạn là ai trong Countryhumans ?

Countryhumans hiện đang rất hot trên mạng xã hội và được rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu và xác định mình là ai trong Countryhumans. Vậy Bạn…

Aulala 911 clip video gốc và @s1mp1e244 cô gái hot nhất hôm nay

Hay gọi sô 911 video nhạc gốc và @s1mp1e244 Hot girl hiện nay là cụm từ được tìm kiếm nhiều trên MXH những ngày gần đây, cùng…

11h55 là ai ? 11h55 Voz là gì ?

11:55 là ai? ? 11:55Voz là gì? Đây là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa có đáp…

Biển trời bão giông, lòng người đâu bình lặng

Giữa nhịp tim cả nước đang loạn nhịp, một bài văn của một nữ sinh trường THPT Chuyên Tây Nguyên đã chạm đến trái tim của hàng…

Bài văn xúc động viết về thầy cô, giáo

Bài viết đầy cảm xúc, yêu thương khi học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *