Phân biệt các thể loại văn học

Phân biệt các thể loại văn học

một thể loại văn học là gì?

Đối với các tác phẩm văn học, nó luôn liên quan đến thể loại của chúng. Đó là một bài thơ, câu chuyện, vở kịch hoặc hồi ký. Thông thường, tên thể loại của tác phẩm có liên quan đến tên tác phẩm. Thể loại văn học nói về quy luật của loại tác phẩm, tức là sự hệ thống hóa có tính quy ước các tác phẩm có quan hệ chặt chẽ với việc tổ chức và miêu tả cuộc sống. Chẳng hạn, phải có cách tổ chức là cách tái hiện đời sống, phải có cách tổ chức cách tái hiện đời sống, gọi là thơ, truyện, tiểu thuyết hay vở kịch. Và đến lượt nó, Tên thể loại lại có chức năng xác định loại tác phẩm, hình thức tồn tại, cách thức giao tiếp, nghệ thuật miêu tả của tác phẩm. Thể loại của tác phẩm văn học là khái niệm chỉ quy luật của loại tác phẩm, ở đó có một loại hình thức nhất định cho một loại nội dung nhất định, nó tạo cho tác phẩm một hình thức tồn tại chỉnh thể.

Thể loại là phạm trù của tác phẩm nói chung. Bất kỳ tác phẩm nào được tạo ra đều thuộc về một tổng thể nhất định, không có tác phẩm nào là “siêu thể loại”. Vì mỗi thể loại thể hiện một kiểu quan hệ với cuộc sống và với người đọc, tức là một kiểu quan hệ giao tiếp. Một kiểu giao tiếp kép giao tiếp với cả độc giả và cuộc sống. Tác giả và người đọc hiểu nhau thông qua giao tiếp với cuộc sống trong tác phẩm.

Trong thể loại của một tác phẩm văn học luôn có sự thống nhất và trật tự về thể loại đề tài, chủ đề, cảm hứng, hình thức nhân vật, hình thức kết cấu và hình thức văn bản. Chẳng hạn, nhân vật kịch có cấu trúc kịch, hành động hay nhân vật trữ tình, cấu trúc thơ trữ tình và thể thơ, trật tự thơ. Sự thống nhất này có liên quan đến các cách khác nhau để nắm bắt cuộc sống thông qua sự sắp xếp, thể hiện các thái độ thẩm mỹ khác nhau đối với thực tế và các khả năng khác nhau trong việc thể hiện cuộc sống. Vì thể loại là cách tổ chức tác phẩm, là cách thể hiện cuộc sống và là kiểu giao tiếp nghệ thuật.

Vì vậy, có thể hiểu thể loại của tác phẩm văn học như sau: Thể loại của tác phẩm văn học là một hiện tượng điển hình của sáng tạo và giao tiếp văn học, được hình thành trên cơ sở lặp lại thường xuyên các yếu tố của tác phẩm. Đây là cơ sở để người ta phân loại sự vật. Nhưng thể loại của tác phẩm không chỉ là thể loại và sự lặp lại. Bản chất của sáng tạo nghệ thuật là tính độc đáo duy nhất. Sự vận động của cuộc sống cũng luôn tạo ra và làm biến dạng ranh giới của suy nghĩ, làm mới các kênh giao tiếp và biến chúng thành những mối tương tác với nhau, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Tác phẩm văn học là sự thống nhất hoàn chỉnh của các yếu tố chủ đề, chủ đề, tư tưởng, nhân vật, kết cấu, cốt truyện và ca từ. Sự kết hợp đó lại được tiến hành theo những quy luật nhất định. Thể loại của tác phẩm văn học là khái niệm biểu thị quy luật về loại hình của tác phẩm, ở đó có một loại hình thức nhất định theo một nội dung nhất định, nó tạo cho tác phẩm một hình thức tồn tại chung.

Tham Khảo Thêm:  Đề và đáp án thi học sinh giỏi môn văn lớp 10-11 Hà Tĩnh 2019

Với hiện thực khách quan, tác phẩm văn học là tấm gương phản chiếu sáng ngời, là tấm gương ghi lại diện mạo lịch sử của một thời đại không thể đảo ngược và dự báo tương lai. Đối với người đọc, tác phẩm văn học là đối tượng hoạt động của cảm thụ thẩm mỹ. Tất nhiên, trong thực tế, các mối quan hệ phức tạp này luôn có thể đan xen lẫn nhau và không thể tách rời nhau một cách máy móc.

Mỗi tác phẩm văn học đều tồn tại dưới một hình thức thể loại nhất định: tiểu thuyết, truyện, thơ, kịch, hồi ký,… không một tác phẩm văn học nào được xây dựng bên ngoài những hình thức quen thuộc đó. Vì vậy, tác giả thường ghi tên thể loại bên cạnh tên tác phẩm: Những kẻ khốn nạn (tiểu thuyết); Dấu vết người lính (tiểu thuyết); truyện ngắn của Guy de Maupassant; Từ đó (bài thơ); Bài thơ Cây sim tím; Lão Hà Nhật (vở kịch),… Có khi tên thể loại gắn với tên tác phẩm: Hoàng Lê Thống Chí, Bình Ngô Đại Cáo, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc.

Vì vậy, thể loại văn học càng gắn bó chặt chẽ với khuynh hướng chung của nhà văn và cá tính sáng tạo của nhà văn, nên không thể nghiên cứu thể loại văn học mà không xem xét hai yếu tố đó.

II. phân loại thể loại văn học

Sự ra đời của các thể loại văn học trong lịch sử là một quá trình. Nếu đặt câu hỏi tại sao có sử thi, bi kịch, thơ, văn xuôi, tiểu thuyết, tại sao có thơ lục bát, song thất lục bát thì câu trả lời phải là tư liệu nghiên cứu về chủ đề này, đó là một quá trình phức tạp. Sự hình thành và phát triển của một thể loại văn học cũng đồng nghĩa với sự hình thành và phát triển của văn học qua các thời đại, bởi văn học không thể tồn tại nếu không có thể loại. Mặc dù các thể loại văn học thay đổi qua các thời kỳ lịch sử nhưng vẫn có những bất biến tồn tại từ thời đại này sang thời đại khác. Ở mỗi thể loại, tính liên tục đó được quyết định bởi cách thức phản ánh đời sống. Thể loại văn học thay đổi nhưng cách nó phản ánh cuộc sống thì không thay đổi. Thể loại lối sống trong văn học phản ánh các hình thức giao lưu, tồn tại và phát triển của con người trong mọi xã hội. Lý luận văn học đã có nhiều cách phân chia thể loại văn học khác nhau.

1. Trong văn học phương Tây

Các thể loại văn học phổ biến ngày nay, chẳng hạn như truyện ngắn, truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi ký và kịch, đều xuất hiện từ phương Tây, đặc biệt là trong thời kỳ Phục hưng, nhưng nó không xuất hiện cho đến thời hiện đại, đặc biệt là vào thế kỷ XIX. Ở dạng đầy đủ trong các tác phẩm của các bậc thầy như Pushkin, Gogon, L. Tonstoy, Dostoevsky, Bandak, Standan, Flobe, Ipsen, Berna So, Shekhov. Thể loại là một hình thức riêng lẻ của tác phẩm văn học lần lượt xuất hiện trong lịch sử văn học. Nói lịch sử văn học dưới góc độ thể loại là nói đến sự xuất hiện, biến đổi và phát triển không ngừng của các thể loại văn học với những hình thức khác nhau.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án 5 hoạt động bài Chiếc thuyền ngoài xa

Ngay từ thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, Aristotle trong tác phẩm “Nghệ thuật của thơ ca” đã sử dụng nguyên tắc tư duy để chia văn học thành ba loại. Ông cho rằng nghệ thuật là sự “bắt chước”, “bắt chước” hiện thực. Theo ba hình thức bắt chước, người ta phân biệt ba loại hình văn học: tác phẩm tự sự, tác phẩm trữ tình và tác phẩm kịch. Cách phân loại của Aristotle nhìn chung được nhiều nhà mỹ học chấp nhận, trong đó có Secnusesky, Dobroliubob. Belinsky đã phân loại chúng dựa trên yêu cầu miêu tả tính cách và bộc lộ tư tưởng, cảm xúc của người viết.

Theo ông, “tác phẩm tự sự thể hiện cuộc sống thông qua việc mô tả các sự kiện. Trong sự kiện, người ta nhận thấy tư tưởng, tình cảm của nhà thơ thấm sâu vào hành động bên ngoài của nhân vật, không phân biệt họ với nhau. Ở đây không thấy nhà thơ nữa,… thể loại này bao gồm thơ ca, tiểu thuyết và truyện ngụ ngôn. Thể loại trữ tình bao gồm những tác phẩm phản ánh hiện thực thông qua việc bộc lộ cảm xúc của tác giả. Ở loại này, tác giả trình diễn cuộc sống, … loại này thường không có cốt truyện hoàn chỉnh, nội dung thường ngắn gọn, gồm cả văn xuôi trữ tình. Kịch bao gồm các tác phẩm đưa nhân vật lên sân khấu để thể hiện bản thân thông qua hành động của họ. Loại này giống loại tự sự ở chỗ có các sự việc là sự tổng hợp của các lực lượng khách quan và chủ quan mà phát triển. Nhưng loài này không hoàn toàn là ngoại lai. Đây là loại tác phẩm vừa có cốt truyện hoàn chỉnh, vừa có yếu tố trữ tình. Nó bao gồm hài kịch, bi kịch, chính kịch”1. Thông thường, các loại trên thâm nhập, chuyển hóa, hòa nhập với nhau chứ không hoàn toàn tách biệt.

2. Trong văn học phương Đông

Ở Trung Quốc cổ đại, trong những điều kiện lịch sử – xã hội khác nhau, không có các thể loại văn học tự sự và kịch như phương Tây, các tác phẩm chính luận gồm các truyện như Kinh Thi, Lí tạo đã được phát triển. Thể loại tiểu thuyết phát triển muộn, đến đầu thế kỷ XX mới có kịch.

Các truyền thống phân loại khác nhau tồn tại trong các bối cảnh xã hội, lịch sử và văn học khác nhau. Phân loại văn học xuất hiện khá sớm ở Trung Quốc. Ban đầu chúng được chia thành hai loại: thơ và văn xuôi. Tào Phi lại chia văn làm bốn loại: “Văn đồng gốc mà đỉnh khác nhau. Văn tế ngâm thơ, lời lẽ phải tao nhã, sưu tập văn chương, bài văn cần

Tham Khảo Thêm:  Đề bài: Đọc – hiểu về chủ đề văn hóa đọc

có lý, có văn, thực, thơ và thơ phải lớn” 2. Bốn loại Tào Phi giới thiệu, thực ra chỉ có hai loại thơ và văn. Sau Tào Phi, văn học Trung Quốc cũng coi trọng kịch và tiểu thuyết địa phương do đã dịch nhiều kịch và tiểu thuyết nước ngoài cho đến cuối thời nhà Thanh. Căn cứ vào điều này, các sách báo phổ thông của Trung Quốc thừa nhận có bốn thể loại văn học: thơ, văn xuôi, tiểu thuyết và kịch. Cách phân loại này dựa trên cơ sở phân loại truyền thống của Trung Quốc kết hợp với các tiêu chí phân loại của phương Tây.

Các cách phân loại trên tuy có những ưu điểm khác nhau nhưng đều mang tính chất tương đối. Vì các thể loại văn học rất hạn chế nên không thể bao quát chúng một cách đầy đủ và chặt chẽ.

Do tính chất đa dạng và không ngừng phát triển của các thể loại văn học Việt Nam nên việc phân chia thể loại cũng có nhiều hình thức. Phân loại tác phẩm là bước đầu tiên để hiểu các quy tắc của thể loại, không phải là một toàn thể. Cách phân loại trên chỉ là bước đầu để tiến tới nhận thức về hình thức thể loại của tác phẩm. Các giáo trình chủ yếu dựa trên cách phân loại của phương Tây, nhưng được trình bày theo 4 thể loại chính: Thơ, Tiểu thuyết, Biểu tượng và Kịch. Một số chia nó thành 5 loại: tự sự, trữ tình, kịch tính, đặc sắc và trào phúng. Trong Lý luận văn học hàn lâm 2, Publ. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014, Trần Đình Sử lại chia thành: tự sự, trữ tình, kịch, ký và chính luận.

Tất cả các cách phân loại trên đều là tương đối. Vì hiện thực văn chương muôn màu, phong phú nên khó có sự khái quát nào đầy đủ và sát thực tế. Vì vậy, giáo trình này đã lựa chọn chia văn học thành năm loại: tác phẩm trữ tình, tác phẩm tự sự, tác phẩm kịch, tác phẩm văn học và tác phẩm chính luận. Bởi nó có ưu điểm là kết hợp truyền thống phân loại của phương Tây với đặc điểm văn học cổ đại và hiện đại của phương Đông, đồng thời loại bỏ được nhược điểm của cách phân loại tứ đại. Căn cứ vào cách phân loại trên có thể chia các loại thành các loại sau:

    • Thể loại tự sự bao gồm tiểu thuyết, truyện, thơ, sử thi, truyện cổ tích,
    • Thể loại trữ tình bao gồm thơ trữ tình, văn xuôi trữ tình, v.v.
    • Các thể loại kịch bao gồm bi kịch, hài kịch, kịch nói, kịch thơ,…
    • Thể loại ký bao gồm tự truyện, phóng sự, tùy bút, ký sự,…
    • Các loại chính luận gồm có chính luận, văn học, xã hội và chính luận.

Ngoài cách phân chia văn học như trên, cần tham khảo các tiêu chí khác để phân chia các thể loại văn học.

Related Posts

USB Wifi là gì? Sự thay thế hoàn hảo cho card Wifi bị hỏng, chập chờn

quản trị viên · Ngày 4 tháng 6 năm 2023 · Trong cuộc sống, thay vì chỉ là người nhận, đôi khi bạn phải là người cho…

Bạn là ai trong Countryhumans ?

Countryhumans hiện đang rất hot trên mạng xã hội và được rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu và xác định mình là ai trong Countryhumans. Vậy Bạn…

Aulala 911 clip video gốc và @s1mp1e244 cô gái hot nhất hôm nay

Hay gọi sô 911 video nhạc gốc và @s1mp1e244 Hot girl hiện nay là cụm từ được tìm kiếm nhiều trên MXH những ngày gần đây, cùng…

11h55 là ai ? 11h55 Voz là gì ?

11:55 là ai? ? 11:55Voz là gì? Đây là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa có đáp…

Biển trời bão giông, lòng người đâu bình lặng

Giữa nhịp tim cả nước đang loạn nhịp, một bài văn của một nữ sinh trường THPT Chuyên Tây Nguyên đã chạm đến trái tim của hàng…

Bài văn xúc động viết về thầy cô, giáo

Bài viết đầy cảm xúc, yêu thương khi học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *