Nêu giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945

Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 giá trị và ý nghĩa lịch sử

1. Hoàn cảnh ra đời:

[1945-ciildəAvqustİnqilabınınuğurundandərhalsonraprezidentHoŞiMin“MüstəqillikBəyannaməsi”layihəsinihazırladıvə2sentyabr1945-ciildəHanoydaBaDinmeydanındaonminlərləinsanıniştirakıiləkeçirilənyığıncaqdanəvvəlhərtəbəqədənolaninsanlarhəmölkədaxilindəhəmdəxaricdəkihəyatınhörmətliPrezidentHoŞiMinMüvəqqətiHökumətadındanİstiqlalBəyannaməsinitəntənəlisurətdəoxuduvəbütünxalqavədünyayabəyanetdi:DemokratikVyetnamCənub-ŞərqdəkəndlilərinilkdövlətiolanrespublikadoğulduAsiya[1945-ciildəAvqustİnqilabınınuğurundandərhalsonraprezidentHoŞiMin“MüstəqillikBəyannaməsi”layihəsinihazırladıvə2sentyabr1945-ciildəHanoydaBaDinmeydanındaonminlərləinsanıniştirakıiləkeçirilənyığıncaqdanəvvəlhərtəbəqədənolaninsanlarhəmölkədaxilindəhəmdəxaricdəkihəyatınhörmətliPrezidentHoŞiMinMüvəqqətiHökumətadındanİstiqlalBəyannaməsinitəntənəlisurətdəoxuduvəbütünxalqavədünyayabəyanetdi:DemokratikVyetnamCənub-ŞərqdəkəndlilərinilkdövlətiolanrespublikadoğulduAsiya

“…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và đã thực sự trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để bảo vệ quyền tự do, độc lập này. Trích “Tuyên ngôn độc lập” – Chủ tịch Hồ Chí Minh

2. Giá trị lịch sử:

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử, văn bản pháp lý quan trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bộ khung pháp lý vững chắc, mang nội dung bất hủ với hệ thống lập luận ngắn gọn, nghiêm túc, lập luận sắc bén, giọng văn hùng hồn không chỉ có giá trị lịch sử khẳng định vững chắc chủ quyền, bản sắc dân tộc của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới mà còn là một ý nghĩa thời đại sâu sắc. mở ra một thời kỳ mới trong sự phát triển của dân tộc ta.

Tuyên ngôn Độc lập còn là áng văn chính luận giàu trí tuệ, tư tưởng cao cả, giàu giá trị nhân văn. Khô khan, không lý trí, tùy hứng, đa sầu, không cảm, giọng văn mạnh mẽ, dứt khoát, linh hoạt, thuyết phục.

3. Ý nghĩa của các thì:

Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm của nhân dân Việt Nam được hưởng nền tự do và độc lập đã giành lại từ tay Nhật: “Một dân tộc đã anh dũng chiến đấu chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm, một dân tộc đã anh dũng đứng về phía Đồng minh chống phát xít Nhật; quốc gia đó phải được tự do, quốc gia đó phải được độc lập… Nhưng sự thật đã trở thành một quốc gia tự do và độc lập.”

Tham Khảo Thêm:  Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là một việc phải nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.”

Related Posts

USB Wifi là gì? Sự thay thế hoàn hảo cho card Wifi bị hỏng, chập chờn

quản trị viên · Ngày 4 tháng 6 năm 2023 · Trong cuộc sống, thay vì chỉ là người nhận, đôi khi bạn phải là người cho…

Bạn là ai trong Countryhumans ?

Countryhumans hiện đang rất hot trên mạng xã hội và được rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu và xác định mình là ai trong Countryhumans. Vậy Bạn…

Aulala 911 clip video gốc và @s1mp1e244 cô gái hot nhất hôm nay

Hay gọi sô 911 video nhạc gốc và @s1mp1e244 Hot girl hiện nay là cụm từ được tìm kiếm nhiều trên MXH những ngày gần đây, cùng…

11h55 là ai ? 11h55 Voz là gì ?

11:55 là ai? ? 11:55Voz là gì? Đây là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa có đáp…

Biển trời bão giông, lòng người đâu bình lặng

Giữa nhịp tim cả nước đang loạn nhịp, một bài văn của một nữ sinh trường THPT Chuyên Tây Nguyên đã chạm đến trái tim của hàng…

Bài văn xúc động viết về thầy cô, giáo

Bài viết đầy cảm xúc, yêu thương khi học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *