Kết cấu của tác phẩm văn học

Cấu trúc của một tác phẩm văn học

1. Kết cấu là gì?

Kết cấu là công cụ chính của sáng tác nghệ thuật. Ở một mức độ lớn, có thể nói rằng bố cục có nghĩa là kết cấu. Khi nói xây dựng tác phẩm, xây dựng cốt truyện, xây dựng nhân vật, xây dựng kết cấu trong một bài thơ,… Có thể nói, kết cấu tác phẩm là toàn bộ tổ chức của tác phẩm bị quy định bởi các đặc điểm nghệ thuật và nghệ thuật. đặc trưng. nhiệm vụ.nghệ thuật đặc sắc mà nhà văn đặt ra trước chính mình. Kết cấu tác phẩm không bao giờ tách rời nội dung và tư tưởng đời sống trong tác phẩm. Lê Lưu Oanh cho rằng: “Kết cấu là sự tổ chức, sắp xếp các yếu tố trong tác phẩm nhằm tạo ra một thế giới hình ảnh giàu ý nghĩa thẩm mỹ, có khả năng tổng kết cuộc sống và thể hiện tư tưởng của nhà văn”.. Người nghệ sĩ phải thực hiện nhiệm vụ tổ chức các yếu tố của tác phẩm tạo thành một chỉnh thể có giá trị nghệ thuật nhằm tạo ra những sinh thể nghệ thuật có sức sống, mang đến cho cuộc sống những bức tranh giàu sức khái quát. Tổ chức này rất sôi động và vô cùng phong phú.

Bất kỳ tác phẩm văn học nào cũng có một hình thức kết cấu nhất định. Trong tác phẩm văn học, nhiệm vụ của cấu trúc càng đi sâu vào việc tổ chức nội dung và xây dựng nhân vật. Việc xây dựng kết cấu tác phẩm văn học phải chịu sự chỉ đạo thường xuyên của đề tài, tư tưởng, phù hợp với quy luật của đời sống xã hội và quy luật vận động của tư tưởng. Vì vậy, kết cấu cho phép người đọc khái quát được chủ đề, tư tưởng, cảm nhận được tính cách nhân vật một cách trực tiếp theo quy luật và trình tự phát triển của nội dung hiện thực tác phẩm của tác giả. Hà Minh Đức cho biết: “Nhìn từ bên ngoài, công trình giống như một khung kết cấu, bao gồm các bộ phận thuần túy về hình thức và kích thước của công trình. Nhưng trên thực tế, nhiệm vụ trung tâm và sâu xa hơn của cấu trúc là tổ chức nội dung, là sự thiết lập trực tiếp nhất của tính cách và tình huống.

Cấu trúc và tư duy chủ thể, tư duy chủ thể luôn đóng vai trò định hướng và chi phối cấu trúc. Nhà văn xác định hình thức kết cấu của tác phẩm thông qua nhận thức năng động mang tính chủ quan của mình. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của kết cấu là tổ chức tác phẩm sao cho chủ thể là trung tâm của sự chú ý, các tư tưởng hợp thành một thể, tư tưởng chủ thể thấm vào từng bộ phận của tác phẩm, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. . Chẳng hạn, trong truyện Chí Phèo của Nam Cao, giá trị nhân đạo của tác phẩm chắc chắn sẽ rất lớn nếu không có chi tiết Tí Nở xuất hiện bên bát cháo hành đầy ắp đúng lúc Chí Phèo ốm và không có ai chăm sóc. là xin lỗi. lạc lõng.Không còn sâu sắc như trước.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố – Thành Phố Hồ Chí Minh

Các hình thức kết cấu trong tác phẩm văn học không còn giữ nguyên cấu trúc tự nhiên của cuộc sống mà được tái tạo. Cấu trúc trong tác phẩm văn học có thể không giống với cấu trúc tự nhiên của một sự việc, một đời sống cá nhân, nhưng nó phải luôn dựa trên những quy luật, nguyên tắc của hiện thực xã hội, và do đó, quy luật này chiếm ưu thế. Các tác phẩm văn học viết theo phương pháp sáng tác hiện thực và hiện thực xã hội chủ nghĩa thường luôn tuân thủ nguyên tắc này. Chẳng hạn, văn học hiện thực phê phán 1930-1945 có đặc điểm này rất rõ. Trong ‘Tắt đèn’, ‘Nông nghiệp và Lều chõng’ của Ngô Tất Tố; Chí Phèo, Đời Dài của Nam Cao; Bước đường cùng, Kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan,… mỗi tác phẩm có hình thức kết cấu riêng.

Kết cấu là toàn bộ tổ chức công việc phức tạp và năng động. Ở đây chúng ta phải phân biệt kết cấu và thành phần. Lê Bá Hán cho rằng: “Cấu trúc thể hiện nội dung rộng hơn, phức tạp hơn. Việc tổ chức công việc không giới hạn ở nội tâm bề ngoài, quan hệ nội bộ. Thành phần là một khía cạnh của kết cấu. Ngoài thiết kế kết cấu còn bao gồm: tổ chức thời gian làm việc và không gian nghệ thuật; nghệ thuật sắp xếp các mắt xích cụ thể của các yếu tố cốt truyện, trình bày toàn bộ tác phẩm để nó trở thành một chỉnh thể nghệ thuật thực sự, nghệ thuật sắp xếp các yếu tố ngoài cốt truyện, v.v. Bố cục là sự sắp xếp, phân bố các chương, các phần của tác phẩm theo một trình tự nhất định. Một tác phẩm văn học dù lớn hay nhỏ đều bao gồm nhiều yếu tố, nhiều bộ phận, v.v. là một tổng thể nghệ thuật. Tất cả những yếu tố, bộ phận đó được nhà văn sắp xếp, tổ chức theo một trật tự hay hệ thống nhất định để diễn đạt một cách sinh động. và nội dung nghệ thuật phức tạp của một tác phẩm văn học. Kết cấu là sự hình thành và liên kết các bộ phận trong bố cục tác phẩm, là sự tổ chức, sắp xếp các yếu tố, chất liệu cấu thành nên nội dung tác phẩm dựa trên sinh hoạt khách quan và theo những khuynh hướng tư tưởng nhất định.

2. Chức năng của cấu trúc trong tác phẩm văn học.

Kết cấu là một yếu tố của hình thức nên vai trò của nó chủ yếu là xác định nội dung của tác phẩm như chủ đề, tư tưởng, tính cách, cốt truyện, v.v. được xác nhận trong việc thực hiện các nhiệm vụ cho các yếu tố như Kết cấu tác phẩm không chỉ là sự kết nối giữa sự kiện và con người. Điều băn khoăn lớn nhất của người viết là cách sắp xếp tư liệu sao cho cái chính nổi bật, cái quan trọng gây ấn tượng mạnh. Cấu trúc của tác phẩm phản ánh cuộc đấu tranh của nhà văn với chất liệu sống để thể hiện sự thật chung. Nó cũng phải phản ánh quá trình suy nghĩ của nhà văn, sự vận động của suy nghĩ đó.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài: “Ai đã đặt tên cho dòng sông ? ” (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Khi nói về cấu trúc của một tác phẩm văn học, cấu trúc chỉ đơn giản là chia thành các phần, các chương, các tiêu đề, v.v. nên tránh xu hướng coi chúng là các biện pháp hình thức như phân chia. nhìn vào cấu trúc như một yếu tố chính của công việc. Khi đề cập đến khái niệm cấu trúc trong tác phẩm văn học, khái niệm cấu trúc có liên quan đến cốt truyện hay cốt truyện, v.v. Trên thực tế, kết cấu luôn được định nghĩa bởi bản thân nó như một yếu tố hình thức của một tác phẩm với các chức năng cụ thể không thể nhầm lẫn với các khái niệm.

Kết cấu của cốt truyện (như hành động, sự việc), nội dung (hình ảnh, người, vật, cảnh,…), tiết tấu, nhịp điệu (chuyển tiết tấu, gieo vần,…). Kết cấu giúp sắp xếp, kết nối các cảm xúc, hành động, ngôn ngữ,… để trực tiếp kiến ​​tạo nên hình tượng tác phẩm. Nhiệm vụ toàn diện và quan trọng nhất của kết cấu là góp phần thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Trong quá trình sáng tác một tác phẩm văn học, chủ đề và tư tưởng của tác phẩm với tư cách là một sự khái quát thường nảy sinh trực tiếp từ sự gợi mở của cuộc sống. Dự kiến ​​về mặt chủ đề – ý được mở rộng và chủ đề – ý được hình thành, người viết đã tưởng tượng, suy nghĩ về kết cấu tác phẩm. Kết cấu tác phẩm được xây dựng trong khuôn khổ và trực tiếp phục vụ cho việc bộc lộ chủ đề – tư tưởng của tác phẩm. Hà Minh Đức cho rằng: “Phải phê phán chủ nghĩa cấu trúc, trào lưu hình thức, coi tổ chức cấu trúc là xuất phát điểm và mục tiêu của sáng tạo, khẳng định mục tiêu đó tự thân. kết cấu thì phải lấy kết cấu làm trung tâm phân tích tác phẩm. Các xu hướng suy đồi được phản ánh trong văn học thường ủng hộ các biện pháp cấu trúc đặc biệt để đạt được mục tiêu của họ.

Cấu trúc là toàn bộ tổ chức của sự vật, khái niệm cấu trúc có nhiều khía cạnh và cấp độ. Nó được xem xét ở các quy tắc tổ chức thể loại: kết cấu tự sự, kết cấu kịch, kết cấu trữ tình. Trần Đình Sử cho rằng: “Thật vậy, mỗi thể loại văn học đều có những phương pháp tổ chức riêng. Cấu trúc của vở kịch khác với cấu trúc của thơ trữ tình. Cấu trúc của một bài nghị luận văn học cũng khác với cấu trúc của một bài thơ trữ tình hay một bài ký sự. Ngay cả cấu trúc của các tiểu thuyết cũng không giống nhau. Ví dụ, tiểu thuyết chương hồi khác với tiểu thuyết hiện đại. Cấu trúc của tiểu thuyết tâm lý khác với tiểu thuyết trinh thám, phiêu lưu. Ở đây, để hiểu được nét độc đáo trong kết cấu tác phẩm, thì việc tìm hiểu các thể loại tác phẩm, tri thức thi pháp của các dân tộc, các thời đại sẽ rất quan trọng.

Tham Khảo Thêm:  Cái nhìn nghệ thuật về con người trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Ngoài ra, kết cấu có ba chức năng chính: kết cấu là phương tiện tóm tắt hiện thực. Thông qua cấu trúc, các sự kiện, sự vật và con người được kết nối với nhau để thể hiện một nội dung nhất định của cuộc sống. Quê hương trong ký ức của Đỗ Trung Quân là một tập hợp của những màu sắc, hương vị, âm thanh, hình ảnh và con người mang dấu ấn tuổi thơ:

“Quê hương là chùm khế ngọt

Hãy để tôi leo lên mỗi ngày và chọn

Quê hương là con đường đến trường

Em về đầy bướm vàng bay lượn.”

(Quê hương)

Kết cấu góp phần thể hiện tư tưởng, tình cảm của nhà văn: kết cấu của một tác phẩm là quá trình lựa chọn, sắp xếp các tài liệu trong cuộc đời nhà văn, là quá trình thể hiện tư tưởng sống của nhà văn, được thể hiện thông qua kết cấu. Cấu trúc cũng phản ánh quá trình tư duy của nhà văn và sự vận động của tư tưởng đó. Hình ảnh cây sồi Nga trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của L. Tolstoy được miêu tả kỹ lưỡng hai lần để thể hiện sự biến đổi sâu sắc trong tâm hồn Andrey Bonkonsky. Hoạ tiết tạo nên giá trị thẩm mỹ và sức hấp dẫn của một bức ảnh: sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không đề cập đến họa tiết tạo nên giá trị thẩm mỹ của một bức ảnh. Nhờ có cấu trúc mà thế giới hiện thực được khái quát lên một giá trị thẩm mỹ cao, tức là hướng tới cái đẹp, mới mẻ, hấp dẫn, giàu ý nghĩa nhân văn. Trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, tuy dở, đau, buồn cười nhưng toàn bộ truyện vẫn lột tả được vẻ đẹp của tình người, những khát khao của con người và một cốt truyện hấp dẫn, thú vị, cách xây dựng hệ thống nhân vật, cách miêu tả tâm lí. …

Như vậy, kết cấu tác phẩm bao giờ cũng làm tăng sức mạnh nghệ thuật của tác phẩm văn học và tạo sức hấp dẫn nơi người đọc. Người đọc khi phân tích cấu trúc của một tác phẩm có thể so sánh nó với các hình thức và kỹ thuật cấu trúc chung, nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu với chính tác phẩm đó và xem liệu nó có thể hiện tốt nhất các chủ đề tư tưởng của tác giả hay không.

Related Posts

USB Wifi là gì? Sự thay thế hoàn hảo cho card Wifi bị hỏng, chập chờn

quản trị viên · Ngày 4 tháng 6 năm 2023 · Trong cuộc sống, thay vì chỉ là người nhận, đôi khi bạn phải là người cho…

Bạn là ai trong Countryhumans ?

Countryhumans hiện đang rất hot trên mạng xã hội và được rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu và xác định mình là ai trong Countryhumans. Vậy Bạn…

Aulala 911 clip video gốc và @s1mp1e244 cô gái hot nhất hôm nay

Hay gọi sô 911 video nhạc gốc và @s1mp1e244 Hot girl hiện nay là cụm từ được tìm kiếm nhiều trên MXH những ngày gần đây, cùng…

11h55 là ai ? 11h55 Voz là gì ?

11:55 là ai? ? 11:55Voz là gì? Đây là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa có đáp…

Biển trời bão giông, lòng người đâu bình lặng

Giữa nhịp tim cả nước đang loạn nhịp, một bài văn của một nữ sinh trường THPT Chuyên Tây Nguyên đã chạm đến trái tim của hàng…

Bài văn xúc động viết về thầy cô, giáo

Bài viết đầy cảm xúc, yêu thương khi học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *