Đề và đáp án học sinh giỏi môn văn lớp 11 Thanh Hóa 2019. đề dự bị 2

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM

TÁNH HÒA NĂM HỌC 2018 – 2019

CHUẨN BỊ CHỦ ĐỀ Đề thi: NGUYỄN VĂN – lớp 11 THPT

mã số

…………………….

Thời gian: 180 phút (không bao gồm thời gian giao hàng))

Ngày kiểm tra: ngày 21 tháng 3 năm 2019

(Đề thi gồm 1 trang và 2 phần)

PHẦN I. ĐỌC (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và hoàn thành yêu cầu:

Tôi nghĩ “may mắn” khác với “thành tích”. Chúng ta không thể thành công. Chúng tôi không thể tạo ra cơ hội. Giống như chúng ta không thể ấn định ngày gặp được tiếng sét ái tình. Nhưng mặt khác, chúng ta có thể cố gắng rút ra kết luận. Đừng gọi thành tích của bạn là may mắn, vì nó vô hiệu hóa ý chí và nỗ lực của bạn. Cũng không nên coi thành công là thành công, bởi như vậy là phủ nhận vẻ đẹp bí ẩn và bất ngờ của cuộc sống.

(…) Hãy tin vào vận may, đôi khi nó đến như một món quà trong đời ai đó (…) Tuy nhiên, như tục ngữ xưa có câu “may rủi chẳng cho ai bao giờ. Giờ chỉ là của cho vay”. Vì vậy, đừng tìm kiếm nó, đừng mong đợi nó và thậm chí đừng đổ lỗi cho nó… Và hãy nhớ rằng mọi cơ hội chỉ là sự khởi đầu.

(Phạm Lữ Ân, Nếu biết rằng trăm năm là hữu hạnNXB Hội Nhà văn 2018, tr. 166&167)

Câu hỏi 1. Xác định phong cách biểu đạt cơ bản trong phần trên.

Câu 2.Lời khuyên của tác giả: tìm kiếm, đừng mong đợi hay thậm chí đổ lỗi Nó có ý nghĩa gì đối với sự thành công?

Câu 3. Em hiểu thành ngữ được nhắc đến trong đoạn văn như thế nào:May mắn không bao giờ cho bất cứ thứ gì cho bất cứ ai, chỉ cho vay.

Câu 4. Bạn có đồng ý với ý kiến ​​sau không? Tại sao?

Đừng gọi thành tích của bạn là may mắn, vì nó vô hiệu hóa ý chí và nỗ lực của bạn.

PHẦN II. VIẾT (14,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm)

Viết một bài văn (khoảng 400 từ) thuyết phục bản thân và người khác hiểu nội dung đoạn văn trong phần đọc hiểu. tất cả may mắn chỉ là sự khởi đầu.

Câu 2 (10,0 điểm)

PTạm biệt bài thơ cũ, bài thơ mới, không phải là điều quan trọng nhất sống “thể xác” mà là “tinh thần” hay như Hoài Thanh là “tinh thần”. từ một bài thơ mới.

(Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXBGDVN 2017, trang 57)

Từ cảm nhận bài thơ Nhanh lên (Juan Diệu, ngữ văn 11tập hai, NXBGDVN 2018), so sánh bài thơ lúc rảnh rỗi(Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngữ văn 10tập 1, NXBGDVN 2018), hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

………………….KHÍ THẢI……………….

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỀ TÀI

TÁNH HÒA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM

NĂM HỌC 2018 – 2019

Đề thi: NGUYỄN VĂN – lớp 11 THPT

(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

Phần Câu Yêu cầu cần đáp ứng Điểm
TÔI ĐỌC HIỂU 6,0
Đầu tiên Phương thức biểu đạt chính: phương thức lập luận/nghị luận 1.0
2 Lời khuyên của tác giả có ý nghĩa: Đừng sống thụ động, đừng trông chờ vào vận may, đừng đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh. Mọi người hãy luôn năng động và tích cực. 1,5
3 – Thành công không bao giờ cho không ai cái gì, nó chỉ cho mượn cái mà ban đầu đặt mục tiêu cho mình cao hơn cơ hội đó, làm việc chăm chỉ, tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhiệt tình, kiên trì, để đạt được mục tiêu lớn hơn, tốt hơn và ý nghĩa hơn kết quả. chúng ta hãy . Số phận này là điều kiện mà cuộc sống đặt ra để thử thách lòng can đảm của mỗi người.

Thành tích của chúng tôi là làm sống lại món quà ban đầu mà anh ấy đã tặng cho chúng tôi.

– Câu chuyện ngụ ngôn là một lời khuyên sâu sắc về cách chấp nhận sự “may rủi” trong cuộc sống.

1,5
4 Thí sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng phải giải thích vấn đề theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Nếu bạn đồng ý, bạn nên giải thích vấn đề: Mọi thành quả, ngoài yếu tố may mắn, luôn là kết quả của một quá trình nỗ lực và quyết tâm. Có những thành tựu đến sau nhiều lần thất bại, thậm chí phải đổ mồ hôi và nước mắt. Nếu chúng ta cho rằng thành tích của mình là do may mắn, nghĩa là nếu chúng ta đánh giá thấp hoặc thậm chí phủ nhận sự chăm chỉ của mình, thì chúng ta sẽ quên phải làm gì trước một mục tiêu mới và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Sẵn sàng, nỗ lực vượt qua khó khăn vất vả để đạt kết quả tốt.

2.0
II VIẾT 14,0
Đầu tiên Viết bài văn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về ý kiến ​​trên: tất cả may mắn chỉ là sự khởi đầu 4.0
yêu câu chung
– Câu hỏi nhằm đánh giá tiềm năng, yêu cầu thí sinh huy động vốn hiểu biết về đời sống xã hội và kỹ năng viết bài bày tỏ thái độ, quan điểm.

– Thí sinh có thể làm bài thi theo các cách khác nhau nhưng phải có lý do, căn cứ chính đáng, được tự do bày tỏ chính kiến ​​nhưng phải đảm bảo đạo đức và pháp luật.

Yêu cầu đặc biệt
1. Giải thích

– May mắn: những điều tốt đẹp đến hoàn toàn tình cờ, bất ngờ

May mắn chỉ là sự khởi đầu: điều tốt đẹp mà chúng ta tình cờ có được là những hoàn cảnh thuận lợi trong đó chúng ta đặt ra những mục tiêu mới và bắt đầu một hành trình mới hướng tới những thành tựu lớn hơn. . Thành công chỉ có ý nghĩa với những ai biết sử dụng nó.

– May mắn không thể là yếu tố quyết định, không thể là cơ sở để đánh giá sự thành bại của một ai đó.

=> Ý kiến ​​khẳng định ý nghĩa của sự may rủi đối với cuộc đời mỗi con người.

0,5
2. Thảo luận

Từ giáo dục kinh nghiệm ứng viên có thể thể hiện bản thân suy nghĩ riêng thuyết phục bản thân và những người khác nhận thức đượctất cả may mắn chỉ là sự khởi đầu. Trong mọi trường hợp, nó nên nhằm mục đích làm rõ câu hỏi: Tại sao may mắn chỉ là khởi đầu? Đâu là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi người? Phát triển bền vững làm gì cho con người và xã hội?

2,5
3. Bài học nhận thức và hành động

Bắt đầu với việc thảo luận làm thế nào để có được cơ hội trong cuộc sống, thí sinh phải nêu rõ những định hướng trong nhận thức và hành động phù hợp và có ý nghĩa với mình.

1.0
2 Cảm nhận nó bài thơ Nhanh lên (Juan Diệu), so với bài thơ lúc rảnh rỗi (Nguyễn Bỉnh Khiêm) làm rõ quan điểm😛Tạm biệt bài thơ cũ, bài thơ mới, không phải là điều quan trọng nhất sống “thể xác” mà là “tinh thần” hay như Hoài Thanh là “tinh thần”. từ một bài thơ mới 10,0
yêu câu chung
– Câu hỏi nhằm đánh giá năng lực viết một bài nghị luận văn học của thí sinh, yêu cầu các em huy động các kiến ​​thức về lí luận văn học, tác phẩm văn học, kĩ năng làm văn và năng lực cảm thụ văn học, làm bài.

– Thí sinh có thể cảm nhận và diễn giải theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lý do và chứng minh xác đáng.

Yêu cầu đặc biệt 10,0
1. Giải thích câu nói 2.0
* Giải thích tuyên bố

Thơ xưa Việt Nam là thơ cổ điển, thơ trung đại; Thơ mới là một trào lưu thơ hiện đại ra đời từ năm 1932 đến 1945.

– “Thể”: thuộc phạm trù hình thức như thể thơ, ngôn ngữ, kết cấu…; “tâm hồn”: thuộc thể loại nội dung như tình cảm,

cách cảm, cách nhìn…

=> Cách hiểu cho thấy sự khác biệt quan trọng nhất giữa thơ cũ và thơ mới là ở “tâm hồn”. “Hồn” của thơ cũ là cái “tôi”, “hồn” của thơ mới là cái “tôi”, đối với thơ mới, “hồn” là sự thể hiện cái tôi cá nhân – cái tôi tự nhìn nhận chính mình. . nhìn thế giới, thiên nhiên bằng đôi mắt “tươi xanh” và cảm thấy mình trơ trọi trước vũ trụ và cuộc đời.

* Giải thích ý kiến

– Trong thơ ca trung đại, cái tôi hòa lẫn với cái tôi, lấy cái tôi làm cốt lõi của cảm giác và suy tư. Thơ mới nhằm giải phóng trí tưởng tượng, cảm xúc, tình cảm khỏi sự trói buộc của lý trí, đề cao cái tôi cá nhân.

– Thơ Việt Nam từ cổ điển đến hiện đại chuyển từ chữ ta sang chữ ta. Thơ mới là sự phản ánh cái tôi cá nhân của người nghệ sĩ với tất cả những cung bậc cảm xúc phong phú, đa sắc màu và phức tạp thông qua các hình thức nghệ thuật cách tân nhằm phát huy cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.

– Sự thể hiện cái tôi cá nhân trong thơ mới: tự do bộc lộ cảm xúc trong thế giới nội tâm, có biểu hiện riêng, thể hiện cá tính sáng tạo…

0,75

1,25

2. Cảm nhận bài thơ Nhanh lên (Juan Diệu), so với bài thơ lúc rảnh rỗi (Nguyễn Bỉnh Khiêm) để làm rõ vấn đề 7,0
Một. Cũchấp nhận bài thơ Nhanh lên thuộc về Juan Diệu

* Về Juan Dieu và thơ Nhanh lên

* Nhanh lên thể hiện tinh thần thơ mới

Trẻ trung, với đôi mắt xanh ngời ngời niềm vui, Juan Dieu như lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, cuộc sống và vũ trụ, khám phá ra con người và cuộc sống trên trái đất thật đáng yêu và đáng yêu làm sao.

Đoạn thơ bộc lộ tình yêu cuộc sống, niềm say mê cuộc sống, sự gắn bó của Xuân Diệu với cảnh vật nhân gian trước vẻ đẹp của mùa xuân với những cảm xúc mạnh mẽ, táo bạo.

– Đoạn thơ bộc lộ nỗi buồn, sự cô đơn, tiếc nuối của nhà thơ đối với số phận nhỏ nhoi của kiếp người.

– Thế giới nghệ thuật của Juan Dieu tràn ngập vẻ đẹp và tình yêu, tiêu chuẩn của cái đẹp không phải là tự nhiên mà là con người.

– Thể hiện quan niệm sống tươi mới, tích cực về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc…

– Đoạn thơ có cách tạo cảm xúc độc đáo thể hiện qua ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu. Điều đó cho thấy Juan Dieu, người mới nhất trong các nhà thơ mới, táo bạo, đầy cá tính.

0,5

1.0

1.0

0,5

0,5

0,5

0,5

b. So sánh với thơ lúc rảnh rỗi của Nguyễn Bỉnh Khiêm

* Đôi nét về Nguyễn Bỉnh Khiêm và thơ văn lúc rảnh rỗi

* Bài thơ là lời tâm tình sâu sắc, khẳng định quan niệm sống thanh nhàn hòa hợp với thiên nhiên, giữ cốt cách cao thượng, chính trực, chiến thắng danh lợi, phù hoa. Nghỉ ngơi là một chủ đề phổ biến trong thơ ca trung đại. Nghỉ ngơi là tư tưởng, nét văn hóa rất sâu sắc của người xưa, đặc biệt là tầng lớp trí thức. Sống hòa hợp với thiên nhiên, theo sự tu dưỡng nhân cách. Biết sống nhàn nhã, biết tìm thời gian nhàn hạ là một học thuyết triết học.

0,5

1,5

c. Điểm tương đồng và khác biệt

Điểm giống nhau: Cả hai đoạn thơ đều thể hiện vẻ đẹp tâm hồn con người yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống…

– Khác biệt:

+ Nhanh lên đó là chất thơ phong phú của tâm hồn trẻ thơ mà cảm xúc được tác giả bộc lộ trực tiếp. Bài thơ là sự khám phá mới của nhà thơ về con người, cuộc sống và vũ trụ với những rung động mạnh mẽ và những khát vọng táo bạo.

+ lúc rảnh rỗi Cảm xúc của nhà thơ viết theo thể cổ điển được bộc lộ một cách gián tiếp. Từ quan niệm về một cuộc đời lặng lẽ, bài thơ đã thể hiện chân dung một con người giản dị, mộc mạc, một nhân cách cao cả, vẻ đẹp trí tuệ của một nhà Nho ẩn dật – một kiểu nhân vật trữ tình thường thấy trong văn học Trung Quốc.

=> Sự khác biệt này xuất phát từ bối cảnh thời đại, văn hóa và thể loại văn học…

0,25

0,25

3. Nhận xét, giá cả 1.0
– Nhận định trên cho thấy điểm khác biệt quan trọng nhất giữa thơ cũ và thơ mới.

– Nhận định đó hướng người đọc đến con đường tiếp cận thơ ca: khoanh tròn tác phẩm.

Nhanh lênlúc rảnh rỗi Đó là những vần thơ hay thể hiện hai thời đại của thơ ca dân tộc với những cảm xúc, thầm kín riêng nhưng có ý nghĩa khái quát về con người, xã hội và nhân văn, có giá trị thẩm mỹ, giàu giá trị nhân văn, bồi bổ tinh thần nhân văn.

0,25

0,5

0,25

Tổng điểm: 20,0 điểm

Lưu ý chung:

  1. Đây là đáp án hiển nhiên, thang điểm có thể không thể hiện chi tiết từng ý nhỏ mà chỉ là mức điểm của phần lớn nội dung yêu cầu.
  2. Chỉ cho điểm tối đa trong thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trong từng câu, đồng thời phải có ý tứ chặt chẽ, trôi chảy, có cảm xúc.
  3. Khuyến khích viết sáng tạo. Chấp nhận việc bài viết không giống đáp án, có những ý nằm ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác đáng và lập luận thuyết phục.
  4. Đừng chỉ chấm điểm cao cho những bài viết chung chung, sáo rỗng.
  5. Lỗi chính tả, ngữ pháp, chính tả nên bị trừ điểm.
Tham Khảo Thêm:  Soạn bài: “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” (La Quán Trung)

Related Posts

USB Wifi là gì? Sự thay thế hoàn hảo cho card Wifi bị hỏng, chập chờn

quản trị viên · Ngày 4 tháng 6 năm 2023 · Trong cuộc sống, thay vì chỉ là người nhận, đôi khi bạn phải là người cho…

Bạn là ai trong Countryhumans ?

Countryhumans hiện đang rất hot trên mạng xã hội và được rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu và xác định mình là ai trong Countryhumans. Vậy Bạn…

Aulala 911 clip video gốc và @s1mp1e244 cô gái hot nhất hôm nay

Hay gọi sô 911 video nhạc gốc và @s1mp1e244 Hot girl hiện nay là cụm từ được tìm kiếm nhiều trên MXH những ngày gần đây, cùng…

11h55 là ai ? 11h55 Voz là gì ?

11:55 là ai? ? 11:55Voz là gì? Đây là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa có đáp…

Biển trời bão giông, lòng người đâu bình lặng

Giữa nhịp tim cả nước đang loạn nhịp, một bài văn của một nữ sinh trường THPT Chuyên Tây Nguyên đã chạm đến trái tim của hàng…

Bài văn xúc động viết về thầy cô, giáo

Bài viết đầy cảm xúc, yêu thương khi học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *