Đề thi thử bài Tuyên Ngôn Độc lập theo hướng mới

THAM KHẢO THEO HƯỚNG MỚI VỀ CÔNG TÁC THẨM MỸ

“TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP” – TP.HỒ CHÍ MINH.

CHỦ ĐỀ 1. Đầu bản “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn độc lập” Mỹ năm 1776 và “Tuyên ngôn nhân quyền và quyền công dân” Cách mạng Pháp năm 1791, nó nói: “Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng; và phải luôn được tự do và bình đẳng.”; Rồi anh lại viết: “Nhưng hơn 80 năm nay, thực dân Pháp, dùng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước, áp bức đồng bào ta. Hành động của họ là chống lại nhân loại và công lý.”

Qua những câu văn trên, hãy nhận xét nghệ thuật lập luận của Bác Hồ trong Tuyên ngôn độc lập.

hướng dẫn

1. Mở bài:

– Bài thuyết trình về tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm “TNDL”.

– Nêu vấn đề cần nghị luận: Tìm hiểu hai câu trong “Tuyên ngôn độc lập” và nghệ thuật lập luận

2. Thân bài:

Sơ lược về vụ việc

* Vẽ điều kiện

– Ngày 19-8-1945, chính quyền HN về tay nhân dân. Ngày 26-8-1945, Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về Hà Nội và viết bản “Tuyên ngôn độc lập” tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang.

– Ngày 2/9/1945, Người đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình.

Tuyên ngôn độc lập” ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng cấp bách: nền độc lập vừa giành được đang bị các thế lực phản động đe dọa, bọn đế quốc thực dân ráo riết chuẩn bị lấy lại nước ta: tiến từ phương Tây vào. Ở miền Bắc, quân Quốc Dân Đảng, sau lưng là đế quốc Mỹ. ; Quân đội Anh tiến vào từ phía nam, và phía sau họ là quân thập tự chinh Pháp. Lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là nước “bảo hộ” của Pháp do Nhật chiếm đóng, nay Nhật đã đầu hàng nên Đông Dương đương nhiên phải về tay Pháp.

* Giá trị lịch sử, văn học, mục đích, đối tượng của “Tuyên ngôn độc lập”.

Tham Khảo Thêm:  Trình bày suy nghĩ về sự chia sẻ giữa người với người

– Giá trị lịch sử: Là một văn kiện lịch sử không thể thay thế, đó là bản tuyên ngôn đánh đổ chế độ phong kiến, thực dân, để một dân tộc vùng lên giải phóng khỏi thân phận thuộc địa hòa nhập vào xã hội loài người với tư cách là một quốc gia độc lập, dân chủ và tự do.

Giá trị văn học:

+ Giá trị tư tưởng: “Tuyên ngôn độc lập” đó là tác phẩm kết tinh lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc, tinh thần yêu độc lập, tự do. Tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc.

+ Giá trị nghệ thuật: Là bài văn chính luận mẫu mực với luận cứ chặt chẽ, luận cứ chặt chẽ, lập luận thuyết phục, ngôn ngữ gợi cảm, hùng hồn.

– Sự vật: Con người Việt Nam; Các nước trên thế giới; Bọn đế quốc, thực dân đang ra sức xâm lược nước ta: Mỹ, Pháp.

Mục đích: TỶTuyên bố nước Việt Nam độc lập và khai sinh nước Việt Nam mới; Ngăn chặn âm mưu xâm lược của đế quốc, thực dân.

Giới thiệu địa điểm, lặp lại hai câu

– Câu: “Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng; và phải luôn được tự do và bình đẳng.”(Tuyên bố về Quyền của Con người và Công dân của Cách mạng Pháp 1791) đề cập đến lời mở đầu – cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn Độc lập.

– Câu “Nhưng hơn 80 năm nay, thực dân Pháp, dùng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước, áp bức đồng bào ta. Hành động của họ là chống lại nhân loại và công lý.”Phần 2 – Cơ sở thực tiễn của Tuyên ngôn Độc lập.

Phân tích

* Trích Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của Pháp “Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng; và phải luôn được tự do và bình đẳng.”

Thứ nhất, để cung cấp cơ sở pháp lý cho bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn chiếu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 – Người không quên rằng mình là một cường quốc thế giới lúc bấy giờ. về quyền con người của người Pháp – nước trực tiếp đô hộ dân tộc Việt Nam: pháp luật về quyền con người. tự do và bình đẳng về quyền. đồng thời khẳng định đây là những chân lý lớn của thời đại được thế giới thừa nhận, không ai có thể phủ nhận.

Tham Khảo Thêm:  Đề đọc hiểu Nỗi oán của người phòng khuê

– Ý nghĩa của đoạn trích:

+ Một tuyên ngôn muốn được mọi người công nhận phải xuất phát từ một cơ sở đáng tin cậy là một chân lý không thể chối cãi. Hồ Chí Minh lấy lời từ bản tuyên bố của Mỹ và Pháp, tức là nguyên tắc của hai cường quốc trên thế giới.

+ Câu nói này có ý “gậy ông đập lưng ông”. Phong cách viết của Hồ Chí Minh vừa cương nghị, vừa cương quyết. Thông minh, vì nó tôn trọng lời nói của người Mỹ và người Pháp, tức là tôn trọng những câu nói bất hủ. Kiên quyết nhắc nhở bọn đế quốc không được làm trái lời dạy của cha ông chúng, không được xé bỏ ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái mà cha ông chúng đã dựng lên.

* Câu “Nhưng hơn 80 năm nay, thực dân Pháp, dùng ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái để cướp nước, áp bức đồng bào ta. Hành động của họ là chống lại nhân loại và công lý.”

– Vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp trong 80 năm qua “cướp nước, áp bức đồng bào ta, lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái”. Hành động thực tế của họ trái ngược với những chân lý tốt đẹp mà cha ông họ đã tạo ra.

Ý nghĩa: Cần phải đả phá luận điệu “khai hóa” và “bảo hộ” lừa bịp của thực dân Pháp của Hồ Chí Minh, lên án những hành động vô nhân đạo và bất công của chúng đối với nhân loại về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.

Nhận xét về nghệ thuật tư duy

– Trong “Tuyên ngôn độc lập” của Bác Hồ, mối quan hệ giữa đoạn mở đầu và đoạn tiếp theo là mối quan hệ đối lập về ngữ nghĩa: nội dung đối lập, lời lẽ đối lập, thái độ đối lập. Tất cả được thể hiện trang trọng, chắc chắn, vững vàng, hùng hồn và giàu cảm xúc.

Tham Khảo Thêm:  Đề bài: Đọc – hiểu về chủ đề vẻ đẹp người lính

+ Thứ nhất, xuất phát từ sự thật đã biết và đã biết, suy ra một sự thật tương tự, có chung logic nội tại làm cơ sở cho Tuyên ngôn của Bác Hồ.

+ Thứ hai, so sánh bên kia để nhấn mạnh điều mình muốn đạt tới là cách so sánh, đối chiếu các luận cứ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi so sánh nội dung của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. quyền” đã đưa ra một kết luận rất thuyết phục từ cuộc cách mạng Pháp năm 1791: “Nhưng hơn 80 năm qua, thực dân Pháp đã dùng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái mà cướp nước, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng là hoàn toàn phản nhân loại. và công lý.”

– Lập luận chặt chẽ, lập luận sắc bén.

– Luận cứ chứng minh cho kết luận trên được xác lập bằng lập luận: “Đây là những luận cứ xác đáng không ai có thể phủ nhận được”. Rõ ràng, tác giả “Tuyên ngôn độc lập” đã đánh giá đoạn trích trong Tuyên ngôn của Mỹ là “bất hủ”, trong Tuyên ngôn của Pháp là “những chân lý không ai có thể phủ nhận”. trả lời từng người một đối với lập luận của đối thủ hoặc tránh sự đe dọa của phe đối lập.

=> Có thể thấy, một mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ủng hộ tư tưởng chính trị chứa đựng trong những câu nói chữ vàng được viết trong lịch sử không chỉ của Mỹ, Pháp mà của toàn nhân loại; Mặt khác, ông lên án việc chà đạp và áp bức các quốc gia cũng như chà đạp nhân quyền là bất hợp pháp, trái đạo đức và thiếu văn minh. Ở đây, chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh nói và viết vừa điêu luyện vừa dứt khoát.

Cuối cùng:

– Khẳng định giá trị của hai câu cũng như toàn tác phẩm.

– Nghệ thuật tư duy của Hồ Chí Minh.

Related Posts

USB Wifi là gì? Sự thay thế hoàn hảo cho card Wifi bị hỏng, chập chờn

quản trị viên · Ngày 4 tháng 6 năm 2023 · Trong cuộc sống, thay vì chỉ là người nhận, đôi khi bạn phải là người cho…

Bạn là ai trong Countryhumans ?

Countryhumans hiện đang rất hot trên mạng xã hội và được rất nhiều bạn trẻ tìm hiểu và xác định mình là ai trong Countryhumans. Vậy Bạn…

Aulala 911 clip video gốc và @s1mp1e244 cô gái hot nhất hôm nay

Hay gọi sô 911 video nhạc gốc và @s1mp1e244 Hot girl hiện nay là cụm từ được tìm kiếm nhiều trên MXH những ngày gần đây, cùng…

11h55 là ai ? 11h55 Voz là gì ?

11:55 là ai? ? 11:55Voz là gì? Đây là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa có đáp…

Biển trời bão giông, lòng người đâu bình lặng

Giữa nhịp tim cả nước đang loạn nhịp, một bài văn của một nữ sinh trường THPT Chuyên Tây Nguyên đã chạm đến trái tim của hàng…

Bài văn xúc động viết về thầy cô, giáo

Bài viết đầy cảm xúc, yêu thương khi học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thời gian…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *